Palvelut

 

 

 

YKSITYISASIAKKAAT

 

Palvelemme yksityishenkilöitä eri elämäntilanteissa eteen tulevissa ongelmissa sekä akuuteissa kriisitilanteissa.

 

Esimerkkejä palveluistamme yksityisasiakkaille:

 

 

Perheoikeudelliset asiat. Tyypillisiä perheoikeudellisia toimeksiantoja ovat avioehtosopimuksen laatiminen, omaisuuden ositus avioerotilanteessa sekä avioeroon liittyvät lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasiat. Toimistomme asianajaja toimii myös oikeuden   määräämänä pesänjakajana osituksessa.

 

Perintöoikeudelliset asiat. Perintöoikeudellisia toimeksiantoja ovat mm. perunkirjoituksen ja perinnönjaon toimittamisen sekä testamentin, lahjakirjan ja muiden jäämistöoikeudellisten asiakirjojen laatiminen. Toimistomme asianajaja toimii kuolinpesissä myös oikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja/tai pesänjakajana.

 

Sopimusoikeus. Asianajajan puoleen kannattaa kääntyä hyvissä ajoin sillä monesti riidalta ja kalliilta oikeudenkäynniltä vältytään, kun tärkeiden sopimusten laadinnassa käytetään asianajajaa. Palvelemme asiakkaitamme tärkeiden sopimusten (kauppakirjat ja muut sopimukset)   laatimiseen liittyvissä asioissa.

 

Oikeudenkäynnit. Hoidamme sekä riita- että rikosasioita. Tyypillisiä riita-asioiden oikeudenkäyntiasioita

ovat mm. asuntokaupat, vahingonkorvausasiat ja työsuhteen päättymiseen liittyvät riidat. Rikosasioissa

avustamme sekä syytettyjä että asianomistajia.    

 

 

 

 

YRITYSASIAKKAAT

 

Yrityksiä ja yrittäjiä palvelemme yritystoimintaan liittyvissä oikeudellisissa asioissa ja riitatilanteissa.

 

Esimerkkejä palveluistamme yritysasiakkaille:

 

Yhtiö- ja sopimusoikeus. Tyypillisiä yhtiö- ja sopimusoikeuteen liittyviä asioita ovat mm. yhtiöiden perustamiset, yrityskaupat ja -järjestelyt, osakassopimukset, johtaja- ja työsopimukset, sukupolvenvaihdokset, fuusiot, jakautumiset ja yhtiöiden purkamiset.

 

Oikeudenkäynnit. Hoidamme oikeudenkäyntejä yleisissä tuomioistuimissa ja erityistuomioistuimissa (esim. markkinaoikeus) sekä välimiesoikeuksissa.                                     Tyypillisiä oikeudenkäyntiasioita ovat mm. sopimuksiin liittyvät riidat, vahingonkorvausasiat, työsuhteen päättymiseen liittyvät riidat, talousrikosasiat sekä kilpailuoikeudelliset asiat. 

 

Konkurssit ja yrityssaneeraukset. Hoidamme konkurssi- ja yrityssaneerausasioita. Avustamme konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyn eri vaiheissa sekä velkojia että velallisia. Toimistomme asianajaja toimii usein konkurssipesän pesänhoitajana ja yrityssaneerausmenettelyssä oikeuden määräämänä selvittäjänä.