Henkilökunta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouko Ylisuvanto 
asianajaja, varatuomari

 

 

Koulutus

Asianajaja Jouko Ylisuvanto on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Lapin korkeakoulusta vuonna 1985. Auskultoinnin Ylisuvanto suoritti Rovaniemen tuomiokunnassa 1986-1987 ja sai varatuomarin arvon 1987. Suomen Asianajajaliiton jäsen Ylisuvanto on ollut vuodesta 1995 alkaen.

 

Työkokemus

Opiskeluaikanaan Ylisuvanto työskenteli Postipankissa 1981-1983 ja Rovaniemen tuomiokunnassa 1984. Valmistumisen jälkeen Ylisuvanto toimi Asianajotoimisto Pekka Vuento Ky:ssä avustavana lakimiehenä 1987, Rovaniemen Säästöpankissa pankkilakimiehenä ja pankinjohtajana 1987-1992 sekä Suomen Säästöpankki –SSP / Suomen Säästöpankki SSP Oy:ssä pankinjohtajana 1992-1994.

Vuodesta 1994 lähtien Ylisuvanto on toiminut asianajotehtävissä. Ylisuvanto aloitti Asianajotoimisto Seppo von und zu Fraunberg Kommandiittiyhtiön lakimiehenä helmikuussa 1994 ja hän oli Asianajotoimisto von und zu Fraunberg ja Ylisuvanto Oy:n osakas 1994-2002 ja Asianajotoimisto von und zu Fraunberg, Ylisuvanto ja Juntura Oy:n osakas vuodesta 2002 toukokuun loppuun 2010 saakka. Nykyinen Ylisuvannon omistama toimisto aloitti toimintansa 1.6.2010.

 

Erityisosaaminen

Ylisuvannon erityisosaamiseen kuuluvat mm. perhe- ja perintöoikeus, yhtiöoikeus, vahingonkorvausoikeus, virkarikos- ja talousrikosasiat sekä konkurssit ja yrityssaneeraukset. Ylisuvanto on toiminut lukuisissa kuolinpesissä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana, hoitanut merkittäviä ja laajoja vahingonkorvaus-, virkarikos- ja talousrikosasioita sekä toiminut 1994 lähtien pesänhoitajana monessa merkittävässä konkurssissa ja selvittäjänä yrityssaneerauksissa.

 

Luottamustoimet

Ylisuvanto on toiminut Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan jäsenenä 2000-2004, Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan varajäsenenä 2005-2008 ja Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan varsinaisena jäsenenä 2008-2011.

 

Yhteystiedot

gsm 0400 698745
jouko.ylisuvanto@ylisuvanto.com

 

 

Antti Ahonen
asianajaja, varatuomari


Koulutus

Asianajaja Antti Ahonen on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Lapin yliopistosta vuonna 1998. Auskultoinnin Ahonen suoritti Kajaanin käräjäoikeudessa 1998 - 1999 ja sai varatuomarin arvon 1999. Suomen Asianajajaliiton jäsen Ahonen on ollut vuodesta 2014 alkaen.


Työkokemus

Ahonen työskenteli auskultoinnin jälkeen Asianajotoimisto Krogerus Oy:ssä 1999 - 2003, Ernst & Young Oy:ssä 2003 – 2007 sekä Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä 2007 – 2013.


Erityisosaaminen

Ahosen erityisosaamiseen kuuluvat yritysjärjestelyt ja pankki- ja rahoitusjuridiikka. Lisäksi Ahosella on kokemusta yhtiö- ja sopimusoikeudesta sekä perhe- ja perintöoikeudellisista asioista, mukaan lukien perintö- ja lahjaverosuunnittelusta.


Yhteystiedot

gsm 040 5661339
antti.ahonen@ylisuvanto.com

 

 

Hannu Miettinen

asianajaja, varatuomari

 

Koulutus

Asianajaja Hannu Miettinen on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta 1973 ja auskultoinut Kemijärven tuomiokunnassa 1977-1978. Hän sai varatuomarin arvon ja hän on ollut Suomen asianajajaliiton jäsen vuodesta 2003.

 

Työkokemus

Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan (nyk. KT) palkkasihteeri, lakimies ja yleissihteeri 6/1972-5/1979, Lapin lääninhallituksen tp. esittelijä 6/1979-9/1979, Rovaniemen hovioikeuden viskaali 10/1979-12/1984, Rovaniemen säästöpankin pankkilakimies 1/1985-2/1987, Pankinjohtaja 3/1987-4/1992, Koillis-Suomen Säästöpankin toimitusjohtaja 4-8/1992, Suomen Säästöpankki- SSP Oy:n aluejohtaja, Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n Lapin aluejohtaja 1994-1997 ja Pohjois-Suomen aluejohtaja 1997.

Miettinen on ollut Lakiasiantoimisto Rovakatu 9:n osakkaana ja lakimiehenä 1982-1984. Hän perusti vuoden 2001 alusta toimintansa aloittaneen Yritysten lakipalvelut, Lakiasiantoimisto Hannu Miettinen Ky:n (vuodesta 2003 asianajotoimisto), jonka toiminnan lopettamisen jälkeen 31.7.2014 hän siirtyi asianajajaksi Asianajotoimisto Ylisuvanto Oy:n palvelukseen.

 

Erityisosaaminen

Miettinen on toiminut avustajana yritysjuridiikan alueella mm. lukuisissa sulautumisissa ja muissa yritysjärjestelyissä sekä yritysten sopimusjuridiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Hän on myös avustanut kuntia ja kuntayhtymiä kunnallisoikeuteen, virkamiesoikeuteen ja työoikeuteen sekä hankintalakien soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hän on toiminut pesänhoitajana konkurssipesissä sekä selvittäjänä yrityssaneerauksissa.

 

Luottamustoimet

Miettinen on toiminut mm. Suomen Kiinteistöliitto ry:n hallituksen jäsenenä 02-05, Arctic Golf Finland Oy:n hallituksen puheenjohtajana 98-06, Lapin Kiinteistöyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajana 00-06, Kaarlo ja Tyyne Lintulan säätiön hallituksen puheenjohtajana 09-.

 

Yhteystiedot

gsm 0400-391 754
hannu.miettinen@ylisuvanto.com

 

 

Henna Näkkäläjärvi

oikeustieteen maisteri
Koulutus

Henna Näkkäläjärvi on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 2013.


Yhteystiedot

gsm 0400-598 267
henna.nakkalajarvi@ylisuvanto.com