Ihmiset

Jouko Ylisuvanto"
Jouko Ylisuvanto
Asianajaja, varatuomari
Ylisuvanto on toiminut asianajotehtävissä vuodesta 1994. Suomen Asianajajaliiton jäsen Ylisuvanto on ollut vuodesta 1995 lähtien. Ylisuvannolla on laaja-alainen kokemus yksityishenkilöiden ja yritysten oikeudellisten asioiden hoitamisesta. Ylisuvannon erityisosaamisalueita ovat perhe- ja perintöoikeus sekä insolvenssioikeus. Ylisuvannolla on vankka kokemus pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävistä. Ylisuvanto on hoitanut myös merkittäviä ja laajoja vahingonkorvaus-, virkarikos- ja talousrikosasioita ja toiminut pesänhoitajana lukuisissa konkursseissa ja selvittäjänä yrityssaneerauksissa.
Antti Ahonen"
Antti Ahonen
Asianajaja, varatuomari
Ahosella on yli 20 vuoden kokemus yritysten neuvonantajana toimimisesta. Ahosen erityisosaamista ovat yritysjärjestelyt mukaan lukien sukupolvenvaihdokset. Ahosella on vankka kokemus yhtiö- ja sopimusoikeudesta sekä yritysten rahoitusjärjestelyistä. Lisäksi Ahonen on perehtynyt perhe- ja perintöoikeudellisiin asioihin. Ahonen on toiminut myös pesänhoitajana lukuisissa konkurssipesissä.
Markus Kairala"
Markus Kairala
Asianajaja, varatuomari
Kairalalle on kertynyt monipuolista kokemusta erilaisten lainopillisten toimeksiantojen hoitamisesta yli 15 vuoden ajalta. Kairala on avustanut asiakkaita sadoissa rikosasioiden oikeudenkäynneissä sekä lukuisissa riita-asioiden oikeudenkäynneissä muun muassa asunto- ja kiinteistökauppariidoissa, rakentamiseen liittyvissä riidoissa, työ- ja virkamiesoikeudellisissa asioissa ja irtaimen kauppaan liittyvissä jutuissa. Kairala avustaa asiakkaita käräjäoikeudessa, hovioikeudessa, korkeimmassa oikeudessa, hallinto-oikeudessa ja työtuomioistuimessa. Kairalalla on asiakkaana yksityishenkilöitä, yrityksiä, taloyhtiöitä, kuntia ja kuntayhtymiä. Lisäksi Kairala toimii usein pesänselvittäjänä ja -jakajana kuolinpesissä, pesänjakajana osituksissa ja hoitaa lisäksi paljon muita perhe- ja jäämistöoikeudellisia toimeksiantoja. Lisäksi Kairala työskentelee sopimuksiin liittyvien toimeksiantojen parissa.
Hannu Miettinen"
Hannu Miettinen
Asianajaja, varatuomari
Miettinen on toiminut avustajana yritysjuridiikan alueella muun muassa lukuisissa sulautumisissa ja muissa yritysjärjestelyissä sekä yritysten sopimusjuridiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Hän on myös avustanut kuntia ja kuntayhtymiä kunnallisoikeuteen, virkamiesoikeuteen ja työoikeuteen sekä hankintalakien soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hän on toiminut pesänhoitajana konkurssipesissä sekä selvittäjänä yrityssaneerauksissa.

Ota yhteyttä

Voit jättää yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella tai soittaa/lähettää sähköpostia työntekijöillemme. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.